KarriärKraft fortsätter att växa och vår dagliga verksamhet är nu godkänd för LOV i Göteborg!

Du som har LSS kan välja oss för din yrkespraktik och dagliga verksamhet.

Titta Här!

K-Kraft är ett socialt arbetskooperativ som samarbetar med samhället.