KarriärKraft fortsätter att växa!

K-Kraft är ett socialt arbetskooperativ som samarbetar för att tillgodose behov i samhället som annars inte tillgodoses. Vi förändrar samhälle och arbetsmarknad genom vårt gemensamma arbete. Tycker du som vi. Har du egna idéer. Kom till oss så kan vi hjälpas åt.