Arbetsträning och LSS

 

Grafiskas studio är erbjuder en unik möjlighet för dig som har LSS plats på Karriär-Kraft Nästa Steg. Du som praktiserar hos oss kommer att arbeta tillsammans med en grupp av yrkeskunniga som gör sitt vanliga jobb, och du får vara med. Eller så sätter du upp egna mål och ger dig själv ett uppdrag att fullfölja, och då får du den hjälp och utrustning du behöver för att lyckas.
Du jobbar under handledning med riktiga uppdrag så att du får riktig yrkeskunskap, något att söka jobb med.

En arbetsplats som jobbar med uppdrag från beställare samt attitydförändringsarbete inom det grafiska området.

 

Vi kallar oss ruskprickar

 

För 30 år sedan märktes de flesta grund på havet ut av ruskprickar och slätprickar, eller kvastar och slätprickar som man sade på västkusten. Hur skulle en sjöman idag reagera om det plötsligt stod en ruskprick i farleden? Vilken sida ligger grundet på? Kanske blir man så osäker att man helt enkelt vänder båten och seglar åt ett annat håll.

Så tror vi att många av oss gör när vi möter personer med funktionsnedsättningar. Vi kanske blir så osäkra att vi vänder och går åt ett annat håll. Om det fanns gott om ruskprickar i sjön så skulle osäkerheten försvinna. Vi tror att det är samma sak med människor. Vi vill se till att det finns gott om ”ruskprickar” i samhälle och yrkesliv så att ingen behöver vända sig bort i osäkerhet.