Jubileumsutställningen 3D

På Grafiska bygger vi den stora Jubileumsutställningen. Ja inte Göteborg 400-år, utan Göteborg 300 år. En virtuell kopia av utställningen som ägde rum ett par år försenat 1923.

Du kommer att kunna besöka utställningen virtuellt. Gå runt i delar av ett återskapat 1920-tal. Arbetet äger rum i etapper och vi har i dagsläget olika spår att följa. Målet är en virtuell värld som i sin helhet öppnas 2021 och där flera besökare kan promenera runt i tidstypiska kläder och besöka utställningen samtidigt. Föreläsningar för skolor och andra besökare kan äga rum i historiks miljö. På vägen dit kommer olika delar av arbetet göras tillgängligt allt eftersom det framskrider. Först som webbaserad turistinformation och ep app med möjlighet att vandra runt i den framväxande miljön.

De första utkasten skapades av Martin Rudolfson för över 10 år sedan och vi har återupptagit arbetet sedan 2 år tillbaka. Det är ett stort arbete och vi välkomnar samarbeten.

Detalj Götaplatsen
Detalj Götaplatsen modellerad i 3D

&nbsp


Vinn en skidresa