Verksamhet

Karriär-Stöd arbetar med långtidsarbetslösa genom att erbjuda sysselsättning/arbetsträningsplatser på något av Karriär-Krafts kooperativ.

Målet med vår verksamhet är att stärka deltagaren och öka möjligheten till anställning.

Vi stärker deltagaren genom att:

  • Öka självkänsla
  • Öka självförtroende
  • Öka delaktighet
  • Öka egenmakt

Vi använder oss av metoder som empowerment, miljöterapeutiska grundprinciper, utvecklingssamtal, stöd i CV-skrivning, förberedelser inför anställningsintervjuer.

Vår målgrupp är människor som är inskrivna på arbetsförmedlingen

Karriär-Kraft Karriär-Stöd

Kaggeledstorget 1
416 74  Göteborg
031-707 82 00,  0721-97 70 42

Res till oss med Västtrafik:  Du når oss med spårvagn 1 eller 5. Hållplatsen heter Kaggeledstorget

   Peter-s  Camilla-s
Peter Forsberg: Kooperatör och handledare Camilla Knutsson: Kooperatör och handledare