Gör kvinnojourerna tillgängliga för kvinnor med funktionsnedsättning!

Det här hittade jag på Unga Rörelsehindrades hemsida:

”Forskning visar att kvinnor med funktionsnedsättning är i högre grad utsatta för våld jämfört med kvinnor generellt, men trots det finns det få jourer som är tillgängliga för kvinnor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.”

Jag tycker detta är helt fel! Kom och var med och diskutera och få reda på mer om frågor som rör övergrepp mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Var? Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 (Lokal Karl-Johan)

När? Torsdag 24 oktober kl. 18:00-20:00

Anmäl dig till Denise Cresso på telefon: 0706-148 146 eller via mejl: denise.cresso@kvinnojouren.se senast den 17/10.

Läs mer här:

http://goteborg.ungarorelsehindrade.se/2013/10/15/kvinnojourerna/

/Maria Johansson, Karriär-Kraft Film & Media

maria

 

Kommentera