Vår LSS Verksamhet

Vår LSS verksamhet bedrivs som ett utbildningsprogram.

Programmet är till för dig som:

 • Vill ha stöd att formulera dina mål kring utbildning och arbetsliv.
 • Vill ha handledning att hitta ett arbete/utbildning som du trivs med och som passar dig,
 • vill ha ett arbete i form av ”utflyttad” daglig verksamhet eller vill ha ett arbete med lön på den öppna arbetsmarknaden,
 • vill stärka ditt nätverk av människor i din omgivning med målet att få ökad egenmakt,
 • och har rätt till daglig verksamhet enligt LSS.

CIMG1963.new.2Innehållet och tiden i programmet utgår från dina intressen, önskningar och behov: ökade möjligheter att ta ansvar för ditt arbetsliv, möjlighet att bygga upp ett personligt nätverk, kunskap om arbetslivet och arbetsmarknaden, möjlighet till arbetsträning och praktik

 • Individuellt mål och utvecklingsarbete
 • Nätverksarbete
 • Arbetsmarknadskunskap
 • Ekonomikunskap
 • Omvärldskunskap
 • Datakunskap
 • Lokalvård
 • Arbetsträning
 • Praktik
 • Friskvård
 • Skapande verksamhet
 • Socialt samspel