Om oss

Karriär-Kraft kännetecknas av

 

GLÄDJE OCH HUMOR – ha roligt och skratta tillsammans.

HJÄLPSAMHET – se varandra och vara hjälpsamma mot varandra.

ÄRLIG KOMMUNIKATION – alla får en chans att säga sitt och vi lyssnar på varandra, öppna och ärliga mot varandra, prata med varandra och inte om varandra.

POSITIVT TÄNKANDE – tänka positivt och ha en positiv stämning, viktigt att glädjas med varandra när det går bra för någon annan.

RESPEKTFULLT BEMÖTANDE – respekt för varandra som skapar tillit och trygghet, se varandra som jämlika, reda ut saker och ting om det blir fel, behandla andra som du själv vill bli behandlad.

 

Karriär-Kraft är sociala företag som vägleder människor att utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Karriär-Kraft har som målsättning att stötta människor med eller utan funktionsnedsättningar att hitta inre redskap för att nå sina mål i livet och yrkeslivet. Vi gör detta genom att erbjuda utbildning, arbetsträning och arbetsplatser enligt LSS och SoL, samarbete med AF, VG regionen, sociala resursförvaltningen, arbetsgivare och intresseorganisationer.

Karriär-Kraft vill påverka genom att förändra förutsättningar och attityder i samhället.

Karriär-Kraft K-Kraft/Karriär-Kraft hade sin start 1996. Verksamheten bedrivs idag i flera kooperativ som alla är medlemmar i en gemensam paraplyorganisation, ”Kompassen”. Organisationens filosofi bygger på att alla kooperatörer, oavsett uppgift eller befattning, har lika stort värde för hela Karriär-Kraft. Alla kooperatörer inom samma kooperativ har därför samma lön och alla har en röst i beslutsprocessen.

Alla verksamheter inom Karriär-Kraft jobbar för att stärka människor som står långt från arbetsmarknaden genom ökad självkänsla, ökat självförtroende, ökad delaktighet och ökad egenmakt.