Om oss

K-Kraft kännetecknas av

 

GLÄDJE OCH HUMOR – ha roligt och skratta tillsammans.

HJÄLPSAMHET – se varandra och vara hjälpsamma mot varandra.

ÄRLIG KOMMUNIKATION – alla får en chans att säga sitt och vi lyssnar på varandra, öppna och ärliga mot varandra, prata med varandra och inte om varandra.

POSITIVT TÄNKANDE – tänka positivt och ha en positiv stämning, viktigt att glädjas med varandra när det går bra för någon annan.

RESPEKTFULLT BEMÖTANDE – respekt för varandra som skapar tillit och trygghet, se varandra som jämlika, reda ut saker och ting om det blir fel, behandla andra som du själv vill bli behandlad.

 

Vi är ett socialt företag som vägleder människor att utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Vi har som målsättning att stötta människor med eller utan funktionsnedsättningar att hitta inre redskap för att nå sina mål i livet och yrkeslivet. Vi gör detta genom att erbjuda utbildning, arbetsträning och arbetsplatser enligt LSS och SoL, samarbete med AF, VG regionen, sociala resursförvaltningen, arbetsgivare och intresseorganisationer.

Vi vill påverka genom att förändra förutsättningar och attityder i samhället.

Alla verksamheter inom Karriär-Kraft jobbar för att stärka människor som står långt från arbetsmarknaden genom ökad självkänsla, ökat självförtroende, ökad delaktighet och ökad egenmakt.