Våra Verksamheter

Karriär-Kraft Kompassen
031-7078281

K-Krafts huvudverksamhet och grund heter Nästa Steg

Karriär-Kraft Nästa Steg
Björcksgatan 34
416 52 Göteborg
Info & kontakt: Ellen Källvik, Eva Jingnert
031-707 82 81
ellen.percival@karriarkraft.se, eva.jingnert@karriarkraft.se
En plattform där man kan växa och. utvecklas inför vuxenlivet och arbetslivet Samarbete med kommunen (LSS) och Arbetsförmedlingen.

Karriär-Kraft Grafiska och Studion
Munkebäckstorget 2
416 73 Göteborg
Info & kontakt: Martin Rudolfson
031-144144, 076-1113679
grafiska@karriarkraft.se
Yrkesinriktad arbetsträning. Tryckta och rörliga medier. 3D-modellering.

Karriär-Kraft Service
Info & kontakt: Magnus Johansson
info@karriarkraft.se
Service erbjuder tjänster i organisationsutveckling av sociala arbetsföretag och icke vinstdrivande kooperativ. karriärkraft samarbetar med Coompanion, Social resursförvaltning mm.

Karriär-Kraft Karriär-Stöd
Info & kontakt: Peter Forsberg
peter.forsberg@karriarkraft.se
Karriär-Stöd erbjuder sysselsättnings och arbetsträningsplatser (jobb och utvecklingsgarantin, AF) i kombination med Karriär-Stöd (stöd i att komma framåt i sitt yrkesliv).