Våra Verksamheter

Karriär-Kraft Kompassen
031-7078281

K-Krafts paraplyorganisation där alla de enskilda sociala företagen/kooperativen i organisationen är medlemmar. Alla kooperativen har en representant i Kompassens styrelse. Styrelsens uppdrag är att jobba med riktning för hela organisationen, kvalitetssäkring och avtal/upphandlingar.

Karriär-Kraft Grafiska och Studion
Munkebäckstorget 2
416 73 Göteborg
Info & kontakt: Martin Rudolfson
031-144144, 076-1113679
grafiska@karriarkraft.se
En daglig verksamhet för yrkesinriktad arbetsträning. Tryckta och rörliga medier. 3D-modellering. Arbetsträning LSS och Arbetsförmedlingen.

Karriär-Kraft Media
Munkebäckstorget 3
416 52 Göteborg
Info & kontakt: Angelica Jörgenstam
031-21 94 00
mohammad.negahdari@kkraft.nu
En arbetsplats som jobbar med uppdrag från beställare samt attitydförändringsarbete inom filmbranschen. Samarbete med kommunen (LSS).

Karriär-Kraft Nästa Steg
Björcksgatan 34
416 52 Göteborg
Info & kontakt: Ellen Källvik, Eva Jingnert
031-707 82 81
ellen.percival@karriarkraft.se, eva.jingnert@karriarkraft.se
En plattform där man kan växa och utvecklas inför vuxenlivet och arbetslivet Samarbete med kommunen (LSS) och Arbetsförmedlingen.

Karriär-Kraft Service
Info & kontakt: Magnus Johansson
info@karriarkraft.se
Service erbjuder tjänster i organisationsutveckling av sociala arbetsföretag och icke vinstdrivande kooperativ. karriärkraft samarbetar med Coompanion, Social resursförvaltning mm.

Karriär-Kraft Karriär-Stöd
Info & kontakt: Peter Forsberg
peter.forsberg@karriarkraft.se
Karriär-Stöd erbjuder sysselsättnings och arbetsträningsplatser (jobb och utvecklingsgarantin, AF) i kombination med Karriär-Stöd (stöd i att komma framåt i sitt yrkesliv).

Karriär-Kraft God Man med Hjärtat
http://www.karriarkraft.se/god-man-med-hjartat/Lillatorpsv 10
416 55 Göteborg
Info & kontakt:
info@karriarkraft.se
Karriär-Kraft God man med Hjärtat är en utbildningsanordnare, med kurser för blivande gode män, förvaltare samt gode män för ensamkommande flyktingbarn.

Karriär-Kraft Catering
Björcksgatan 34
info & kontakt:
0760-368678
info@kkraft.nu
Karriär-Kraft Catering erbjuder prisvärda tjänster inom Catering. Vi finns idag i Björkekärrs församling som vi har ett nära samarbete med.