Vi fortsätter att växa! Vi är godkända för LOV inom daglig verksamhet i Göteborg.

Björcksgatan, Munkebäckstorget och Munkebäcksgatan.

Titta Här!

K-Kraft är ett socialt arbetskooperativ som samarbetar med samhället.