KarriärKraft Nästa Steg fortsätter att växa! Vi är godkända för LOV i Göteborg.

Du som har LSS kan välja oss för din yrkespraktik och dagliga verksamhet.

Titta Här!

K-Kraft är ett socialt arbetskooperativ som samarbetar med samhället.